30
سپتامبر

آتشنشانی

🔹ایستگاه آتش نشانی کارخانه احیاء استیل فولاد بافت

🔸ویژه نامه تصویری برگزاری مراسمات مناسبت 7مهر در این ایستگاه:

برگزاری مراسم و همایش
با حضور مسئولین محترم
✅تقدیر و تشکر از آتش نشانان ایستگاه مربوطه و اهدای لوح تقدیر
✅برگزاری مانور نمایشی اطفاء حریق
✅نمایش شکستن اجسام سخت، آکروبات و آمادگی جسمانی توسط پرسنل،ورزشکاران و اساتید رزمی شاغل در ایستگاه مربوطه