13
اکتبر

آتشنشانی

🔹به همت شرکت صنعتی و معدنی گل گهر به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی در مهمانسرای گل گهر با اجرای مراسمی ویژه از آتش نشانان و فعالان حوزه ایمنی منطقه بزرگ گلگهر تقدیر و تشکر شد.
۷
🔸این جشن و مراسم با بیان نطق توسط مسئولین عالی رتبه و اجرای موسیقی زنده برگزار شد.

🔸در پایان،جناب مهندس عتیقی مدیر عامل محترم منطقه صنعتی و معدنی گلگهر به کلیه آتش نشانان با بیان قدردانی،لوح تقدیر و هدایایی تقدیم کردند.

✒️واحد های ایمنی و آتش نشانی از سرمایه های گرانقدر هر منطقه و مجموعه هستند.

✒️روابط عمومی شرکت گهر نشاط سمنگان از اقدام بسیار تحسین برانگیز مسئولین محترم گل گهر که موجب تقویت روحیه کاری و پاسداشت فداکاری های آتش نشانان می شود تشکر ویژه می کند و همچنین نیز جا دارد از پیگیری های مدیریت محترم شرکت گهر نشاط سمنگان تشکر شود. انجام این گونه اقدامات موجب اشاعه فرهنگ و الگو برای سایر مناطق صنعتی و معدنی در سطح کشور می شود.