26
سپتامبر

مسابقه

مسابقه نقاشی👨‍👨‍👧‍👦🎨

📌به مناسبت *روز ملی آتش نشانی و ایمنی*

👫ویژه سنین:۴ تا ۱۲ سال

🗂️با موضاعات:
آتش نشان فداکار
شغل آتش نشانی
ماشین و تجهیزات آتش نشانی
ایمنی عمومی

🗓️مهلت ارسال آثار: ۲۰مهرماه۱۴۰۰

👈توضیحات بیشتر در پوستر مسابقه
🧯⛑️🧯⛑️🧯⛑️🧯⛑️🧯⛑️
▫️روابط عمومی شرکت گهر نشاط سمنگان
▫️انجمن ورزش آتش نشانان و امدادگران شهرستان سیرجان