29
سپتامبر

آتشنشانی

🔹ایستگاه آتش نشانی گهرزمین

🔸ویژه نامه تصویری برگزاری مراسمات مناسبت 7مهر در این ایستگاه:

✅تقدیر و تشکر از آتش نشانان ایستگاه مربوطه و اهدای لوح تقدیر
✅تقدیر ویژه از آتش نشان برتر ایستگاه
✅برگزاری همایش ایمنی و مدیریتHsee
✅برگزاری نمایشگاه تجهیزات آتش نشانی،امداد و نجات و اعلام و اطفاء حریق