21
ژوئن

آتش نشانی شرکت گهرنشاط

انجام مانور مشترک اتشتشانی واورژانس فولاد بناب با حضور مدیریت محترم HSEE و استاد صبری و سرپرست ایستگاه آقای زبانی

.