07
آگوست

آتش نشانی

🔹آشنایی با شغل آتش نشانی
🔸روانشناسی کار

✒️خودروها و تجهیزات آتش نشانی از گرانترین و حساسترین تجهیزات محسوب می شوند.با توجه به محدودیت های وارداتی،این تجهیزات با استاندارد های داخلی و هزینه های زیادی تولید می شوند و در ساخت خودروهای آتش نشانی هم،جهت تغییر کاربری به حرفه تخصصی اطفاء و نجات سرمایه زیادی صرف می شود.

✒️یکی از وظایف تعریف شده برای پرسنل ایستگاه های آتش نشانی،تحویل و تحول خودروها و تجهیزات است.

✒️طبق برنامه سین روزانه در ساعتی مشخص،در مرحله اولیه تعویض شیفت بر اساس چک لیست های مربوطه کلیه خودروها تجهیزات و اقلام موجود در ایستگاه چک و بررسی می شوند و پرسنل از عملیاتی بودن آن ها اطمینان حاصل پیدا می کنند.

✒️در صورت مغایرت با چک لیست یا معیوب بودن،موارد در چک لیست ثبت و به اطلاع مسئولین ایستگاه رسانده می شود.

✒️پرسنل ایستگاه آتش نشانی اعم از راننده یا آتش نشان علاوه بر تمرکز به اعزام سریع و انجام وظیفه با سرعت عمل بالا در عملیات ها،بایستی دقت در سلامت تجهیزات هم داشته باشند و این مورد مسئولیت سنگینی را بر دوش پرسنل گذاشته است.

✒️لذا استفاده های غیر ضروری و غیر عملیاتی که نجات جان انسان یا حفظ اموالی را در بر ندارد و تجهیزات مورد فرسایش قرار می دهد و وجه شغل آتش نشانی را خدشه دار میکند،ملاحظه می کنند و استفاده از آن ها را در تمرینات آموزشی و عملیاتی بکار می گیرند.

✒️خودرو،تجهیزات،ابزار مناسب آماده و همچنین مهارت استفاده از آن ها در اجرای عملیاتی موفق نقش بسیار موثری دارند.

✒️لذا این است که آتش نشانی جزء مشاغل تخصصی محسوب می شود و با این شرایط،پرسنل دائم در حال رشد و ارتقاء جسمی،فکری و مهارت آموزی کار ویژه عملیاتی با تجهیزات هستند.