01
سپتامبر

آتش نشانی

🔹گزارشی تصویری از جلسه هماهنگی و توجیهی پرسنل آتش نشانی ایستگاه بناب

✒️این جلسه روز گذشته،با محوریت هماهنگی پرسنل و اجرای مانور عملیاتی با حضور کلیه پرسنل برگزار و جناب آقای زبانی سرپرست محترم ایستگاه نکاتی را در جهت چگونگی اجرای امورات محوله در ایستگاه به حاضرین ارائه و پرسنل را نسبت به انجام مانور ترکیبی توجیه کردند.

✒️در ادامه این جلسه پس از کلاس آموزشی،مانور ترکیبی اطفاء حریق و امداد و نجات برگزار و پرسنل تمریناتی را با سناریو آموزش و آمادگی مقابله با حوادث انجام و به ثبت رساندند.

✒️گفتنی است این ایستگاه با استفاده از چند خودروی پیشرو اطفاء،نجات و خودروهای سنگین فوماتیک،پرسنل با انگیزه،مجموعه بزرگ صنعتی نورد و ذوب را تحت پوشش عملیاتی دارند.

نظم و انظباط و رعایت شئونات اداری فرم و ظاهر آراسته این ایستگاه مثال زدنی می باشد.