03
فوریه

آتش نشانی

🔹 *حضور جمعی از آتش نشانان شرکت گهر نشاط سمنگان در مرکز ناتوانایی های ذهنی دختران بالای ۱۴ سال کاشانه مهر*

✒️پرسنل آتش نشانی شرکت گهر نشاط سمنگان با حضور در بخش سالمندان این مرکز ضمن تکریم مقام سالمند با اهداء گل و هدایایی به این عزیزان مقام سالمند را گرامی داشتند.

✒️حضور آتش نشانان، با سرود و شعر خوانی تعدادی از فرشتگان با استعداد دارای معلولیت این مرکز همراه بود.که علاوه بر حس خوبی که به آتش نشانان منتقل شد،عزیزان حاضر در این مرکز نیز بسیار خوشحال شدند و توسط حضار مورد تشویق قرار گرفتند.

✒️در پایان با اهدای گل به کارکنان محترم این مرکز بنا به پاسداشت زحمات و تلاش های این بزرگواران،قدردانی و نیز در راستای پیشگیری از حوادث و اقدامات ملزومه در مقابله با حریق،آموزش هایی ارائه شد.

✒️آتش نشانان:
مصطفی درفشی،امین اسدی،رضا ارغوانی،معین جاهدی،مرتضی خراسانی،امین پورپاریزی ،سجاد رمضان نژاد