07
آوریل

تیم های آتش نشانی گهرنشاط سمنگان

*عملیات اطفاءحریق نوار نقاله گندله سازی معدن شماره ۱گلگهر*

*به گزارش روابط عمومی شرکت گهر نشاط سمنگان* ایستگاه های آتش نشانی شرکت گهر نشاط سمنگان با حضور به موقع و همکاری لازم با سایر ایستگاه های منطقه گلگهر،در عملیات اطفاء حریق نوار نقاله گندله معدن شماره1حضور مستمری داشتند.

✒️جناب آقای نورمندی سرپرست آتشنشانی آرمان گهر معدن۱ در این باره گفتند:
در صبح روز دوشنبه ۱۶فروردین با درخواست ایستگاه آتش نشانی گلگهر نسبت به پشتیبانی و اعزام خودروهای آتش نشانی از ایستگاه آرمان گهر به حریق نوار نقاله در کارخانه گندله سازی ،در کمترین زمان یک خودروی سنگین از ایستگاه۱و خودروی نیمه سنگین از ایستگاه ۳ آرمان گهر به همراه آتش نشانان حسین شول،ابوذر غضنفر پور،رضا ارغوانی،مصطفی بختیاری و رضا معتمدی به محل اعزام شدند.

✒️گفتنی است در این حادثه با توجه به حجم گسترده حریق به کلیه ایستگاه های منطقه کد آماده باش و اعزام اعلام شد.

📎حایز اهمیت است گفته شود

تیم های اعزامی از ایستگاه های آتش نشانی شرکت گهر نشاط در معادن دیگر به شرح ذیل می باشد:

🚨تیم عملیاتی از معدن ۳ ایستگاه گهر زمین به فرماندهی عملیات آقای هادی سلمانی با دو دستگاه خودروی سنگین و یک خودروی پیشرو همراه آتش نشانان سامان اکبری نسب،مسعود حلوایی،امیر عسکری،میثم حیدری

🚨تیم عملیاتی معدن۵ ایستگاه گهر همکار با خودروی نیمه سنگین به همراه آتش نشانان محمد قاسمی و علی منظری توکلی

🚨تیم عملیاتی ایستگاه آتش نشانی معدن ۲ با خودروی نیمه سنگین و پیشرو اطفاء به همراه آتش نشانان محمد امیری،سجاد سلیمانی و رضا شاهسون

🔰لازم ذکر است در این عملیات بیش از 8دستگاه خودروی آتش نشانی و 16 آتش نشان از شرکت گهر نشاط سمنگان حضور داشتند.

🔰هر خودروی اطفایی چندین بار آبگیری مجدد انجام دادند و در پایان خوشبختانه با تلاش بی وقفه و همکاری آتش نشانان منطقه حریق اطفاء شد و پس از ایمن سازی محیط تیم های اعزامی به ایستگاه ها برگشتند.