24
ژوئن

حوزه آتش نشانی

*جلسه هماهنگی و ابلاغی ویژه سرپرستان*

📂شرح گزارش : مورخه ۳ تیر۱۴۰۰

✒️این جلسه با حضور مدیریت محترم مجموعه،واحد آموزش،تربیت بدنی و روابط عمومی تشکیل شد.

✒️آقای خراسانی با استناد به دستورالعمل تربیت بدنی توضیحاتی را به حاضرین اعلام کردند.

✒️همچنین برنامه جامع آموزشی و انضباطی به سرپرستان محترم توسط کارشناسان آموزشی توضیح داده شد.

✒️ ادامه جلسه سرپرستان مواردی را جهت پیگیری اعلام کردند.

✒️در پایان حاضرین در جلسه با امضای فرم صورتجلسه موظف شدند،موارد ذکر شده را بر مرحله عمل و اجرا برسانند.

✒️لازم به ذکر است دستورالعمل های آموزشی و تربیت بدنی به همراه فرم های پیوست شده مربوطه به سرپرستان ایستگاه ها جهت نصب و اجرا در ایستگاه های آتش نشانی داده شد.

✒️گفتنی است با همت و تلاش پرسنل و اجرای دستورالعمل ها شاهد تحولی مثبت در زمینه های آموزش ، تربیت بدنی و غیره خواهیم بود،که در ادامه گزارشی تکمیلی از این موضوع به صورت ویژه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

*روابط عمومی شرکت گهر نشاط سمنگان*