28
مارس

سال نو مبارک

عرض احترام

با تشکر از پرسنل محترم ایستگاه های آتش نشانی ومراکز اورژانس

سالی توام با آرامش و سلامتی برایتان آرزومندیم.

*روابط عمومی شرکت گهر نشاط سمنگان*