22
دسامبر

مانور

🔹در این مانور ترکیبی،عملکرد عملیاتی پرسنل آتش نشانی و اورژانس شرکت گهر نشاط سمنگان توسط مسئولین محترم ایمنی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

🔹شرح مانور عملیاتی:

🔸طبق گزارشی به ایستگاه آتش نشانی محبوسی اپراتور لودر و حریق این دستگاه اعلام شد.

🔸سریعا دو تیم به محل اعزام،پس از ارزیابی فرمانده عملیات،اطفاء حریقی که جلوی پاکت لودر قرار داشت در اولویت قرار گرفت،سپس توسط ست هیدرولیک نجات ابزار قیچی،مصدوم آزاد سازی و در ادامه پس از آتل بندی پای مصدوم و کولار گردنی به وسیله لانگ و کمربند عنکبوتی،از دستگاه به سطح زمین و آمبولانس منتقل شد.

🔸در پایان پرسنل مذکور مورد تشویق مهندس نجف آبادی سرپرست محترم ایمنی گهر همکار معدن۵ قرار گرفتند.

پرسنل آتش نشانی:
معین جاهدی/امین اسدی/امین پورپاریزی/امیر حمزه جهانشاهی/رسول محمود آبادی

پرسنل اورژانس:
سردار ملک شاهی/ابراهیم حیدری/امیرارسلان آلاله