04
نوامبر

مانور

🔹برگزاری مانور بزرگ ترکیبی اطفاء حریق و امداد و نجات
با همکاری مشترک کارخانه گهرزمین و معدن ۵ گلگهر

🔸موقعیت:جاده تردد سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و بارگیری تریلرها_حدفاصل درب حراست مجموعه های ذکر شده

🔸عناوین سناریو:برخورد از روبرو یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه ون حامل کارکنان مجموعه_۱۶نفر مصدومی و اعلام محبوسی رانندگان_حریق شبیه سازی شده_اعلام کد اعزام به ایستگاه معدن۵ جهت همکاری و پشتیبانی_تریاژ مصدومین_انتقال مصدومین به آمبولانس ها_کار تیمی مشترک

🔸تنظیم کننده و آنالیزور سناریو:کارشناسان و سرپرستان محترم دو مجموعه

خودروهای اعزامی از ایستگاه مرکزی گهرزمین:
خودروی نجات،۲خودروی سنگین اطفاء حریق،۳آمبولانس اورژانس

خودروهای اعزامی از ایستگاه معدن۵:
خودروی نجات(حامل ست هیدرولیک)،آمبولانس اورژانس

🔸فرمانده عملیات:جناب هادی سلمانی(سرپرست ایستگاه مرکزی گهرزمین)

پرسنل شرکت کننده گهر زمین:
لطفعلی زاده_راهداری_خان آقایی_ابراهیم پور_معمارزاده

پرسنل شرکت کننده معدن ۵:
تیم نجات و اپراتور ابزارهای هیدرولیک،رهاسازی مصدومی/قاسمی_محمد رضایی