06
دسامبر

واحد آتش نشانی

تصاویری از اجرای مانور اطفاء حریق

با همکاری ایستگاه های گهرزمین و گندله سازی

سرپرست ایستگاه:آقای هادی سلمانی

مجموعه گهرزمین از چندین سایت کارخانه ای و تولیدی تشکیل شده است و به دو ایستگاه آتش نشانی با پوشش عملیاتی کامل از جمله اطفاء حریق،نجات ارتفاع،نجات چاه،نجات تصادفات جاده ای و …..مجهز است.

در هر شیفت ایستگاه مذکور تکنیسین های مربوط به هر مورد عملیاتی حضور دارند.