25
فوریه

واحد آموزش شرکت گهرنشاط سمنگان

🔹مستندات ارسالی جناب زبانی سرپرست ایستگاه بناب

🔸که حاکی از برگزاری دوره ایمنی و کار در ارتفاع و صعود و فرود برای پرسنل آتش نشانی ایستگاه مربوطه می باشد.

✒️جا دارد احتراما از اقدامات آموزشی مستمر و مفید مهندس رمضانی مدیریت محترم HSE و مهندس یوسفی مسئول محترم آموزش مجتمع فولاد بناب که در جهت بالا بردن سطح آگاهی و ارتقاء علمی و عملی پرسنل انجام می دهند،تقدیر و تشکر کنیم.

.
.