29
ژوئن

مهمترین عوامل آتش سوزی جنگل ها ومراتع

*با توجه آغاز فصل گرما وشروع آتش سوزی ها دراین ایام پیشنهاد میکنم حتما این متن را بخوانید باتشکر* *🔥🔥🔥مهمترین عوامل آتش سوزی درجنگل ها ومراتع و نکات ایمنی...

Read More