08
آگوست

آتشنشانی و بهداری گهر نشاط

برگزاری مانور عملیات ترکیبی امداد نجات واطفاء حریق با همکاری آتش‌نشانی واورژانس شرکت نگین پرتو در موقعیت شرکت هیراد صنعت.  

Read More