30
ژانویه

هرگز تلفن همراهتان را در هنگام شارژ، زیر بالش‌تان قرار ندهید !

هرگز تلفن همراهتان را در هنگام شارژ، زیر بالش‌تان قرار ندهید !⛔ گرمای ایجاد شده در اثر فرآیند شارژ، نمی‌تواند خارج شود و شارژر داغ‌تر می‌شود، که می‌تواند باعث...

Read More