23
آگوست

بیدار خوابی

شب‌ بیدار هستید یا صبح‌ بیدار !؟ ▫️۴۰٪ مردم جزو گروه صبح‌بیداران هستند و ۳۰٪ جزو شب‌بیداران، مابقی ۳۰٪ هم در فاصله این ۲ گروه قرار می‌گیرند. دلیل این...

Read More