09
سپتامبر

آتش نشانی

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی واحد آموزش و پیشگیری مورخ۱۸شهریور۹۹ لازم به ذکر است سرپرستان و مسئولین شیفتها طی جلسه ای درون ایستگاهی موارد ابلاغی مصوب شده را به...

Read More