03
آگوست

امدادرسانی توسط پرسنل آتش نشانی شرکت گهرنشاط سمنگان

🔹گزارش تصویری از شدت تخریب و آسیب سیل زیدآباد و کران سیرجان و امداد رسانی به همشهریان عزیز ✒️رهاسازی خودروهای گرفتار در گل و لای،تخلیه آب زیرزمین ها و...

Read More