21
جولای

لزوم رعایت مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در کارگاه ها

در راستای غنا بخشیدن به دانستنیهای عمومی مهندسان کلیه گرایشها خودرا ملزم می داند،در جهت دانستنیهای الزامی متخصصان حرفه مند گامهای موثری بردارد. موضوع ایمنی در کارگاهها را در...

Read More