12
جولای

خونریزی داخلی

#کمکهای #اولیه در #خونریزی #داخلی هر گاه پس از ایجاد خونریزی،خون بدرون حفره‌های داخلی بدن ریخته و سپس در اثر نشانه های بعدی که ظاهر می‌گردد،مشخص شود، خونریزی را...

Read More