22
سپتامبر

آتش نشانی

🔹گزارشی تصویری از دوشنبه های امداد و نجات در ایستگاه معدن۵ گلگهر

✓کلاس تئوری امداد و نجات
✓کار عملی با تجهیزات نجات هیدرولیک
✓شبیه سازی تثبیت خودروی دچار حادثه شده
✓شبیه سازی ایجاد فضای آزاد در آوار ستون

✒️گفتنی است ایستگاه مذکور با سرپرستی جناب پورخسروانی در زمینه اطفاء حریق و امداد و نجات در حال خدمت رسانی می باشد.

✒️این ایستگاه از از یک دستگاه خودروی سنگین فوماتیک،یک دستگاه خودروی سبک پیشرو جهت اطفاء اولیه و حامل تجهیزات نجات برخوردار و دارای پرسنل مجرب و کارآمد می باشد.

✒️در ضمن صحبت هایی از اضاف شدن یک خودروی اسقاطی به این مجموعه توسط کارفرمای مربوطه جهت تمرینات آموزشی نجات در تصادفات و مرکز آموزشی جهت سایر تیم های منطقه شنیده می شود.