21
اکتبر

مانور آتش نشانی

🔹مانور ترکیبی اطفاء حریق،امداد و نجات با همکاری مشترک اورژانس و ایستگاه های آتش نشانی شرق و غرب نگین گهر خاورمیانه

🔸موقعیت:پله ۶جنوب شرق پیت معدن شماره۳

🔸عناوین سناریو:ریزش دیواره روی دستگاه بلدوزر،محبوسی اپراتور و حریق در محل

🔸تنظیم کننده و آنالیزور سناریو:سرپرست ایستگاه جناب موسی احمدی

🔸فرمانده عملیات:علی شیروانی
🔸پرسنل شرکت کننده:صادق باقری،محمد زرندی،محسن شیرزاد،سید اصغر علوی،حامد محمدی،سجاد زنداقطاعی،مهدی احسانی