03
اکتبر

اتشنشانی

🔹ایستگاه آتش نشانی کارخانه فولاد شاهین بناب

🔸ویژه نامه تصویری برگزاری برنامه های مناسبت 7مهر در این ایستگاه:

✅برگزاری جلسه با حضور مسئولین محترم
✅جشن درون ایستگاهی
✅برگزاری مانور نمایشی ترکیبی

▫️امداد و نجات تصادف خودرو
▫️اطفاء حریق
▫️نجات فرد مسموم شده با گاز
▫️نجات و انتقال فرد ترومایی از عمق به سطح